Så lyckas du på norska e-handelsmarknaden

Tips - lyckas på den norska e-handelsmarknaden

Många e-handlare drömmer om att lyckas på stora marknader som Tyskland, Storbritannien eller USA, men Norge är den självklara första utlandsmarknaden för svenska e-handlare.

Norrmännen är vana vid en hög prisnivå, de har pengar och de gillar att handla på nätet. De handlar från utlandet i mycket större utsträckning än de försiktigare svenskarna. Våra norska bröder och systrar handlar främst från USA, Storbritannien och Kina, men sedan kommer Sverige, enligt rapporten E-handeln i Norden Q2 2014.

Liten befolkning, den lilla valutan och att landet inte är medlemmar i EU gör att de stora e-handelsländerna förbiser Norge. Därför bör svenska e-handlare vårda sina norska kunder. Norrmännen accepterar dessutom att kundtjänsten kommunicerar på svenska med dem.

Att det kommer signaler från Norge att de vill höja gränsen för moms- och tullfrihet från 200 NOK till 400 NOK är en möjlighet som ingen får missa. Varor till ett värde 451 svenska kronor exklusive fraktkostnaden kan om förslaget går igenom importeras utan att norsk moms och tull läggs på. Det är bensin på den norska e-handelsbrasan.

Vi har ett högt e-handelskunnande i Sverige. Det bör vi utnyttja i Norge där Sverige och svenskarna ofta uppfattas som något positivt. Det är inte heller nödvändigt att starta ett norskt dotterbolag för att sälja till Norge.

Viktigaste faktorerna för att lyckas i Norge är:
• Översätt sajten till norska med hjälp av professionella översättare.
• Använd en norsk toppdomän .no
• Erbjud kunderna möjligheten att betala med norska kronor
• Utred tullreglerna noggrant. Många produkter är tullfria idag

Källa: Urban Lindstedt/Internetworld

Läs mer "Så lyckas du på norska e-handelsmarknaden"