Tips 11 Sociala Medier 2014: våga ta bort trollen!

Tips 11 Sociala Medier: Våga ta bort trollen!

11. Så snart du går live med inlägg finns där alltid någon som tycker till vilket i de flesta fall kan vara positivt men skulle det dyka upp negativa kommentarer, kan du kanske rädda situationen med att kommunicera med personen och försöka vända personens inställning. Om inte det går – avsluta kommunikationen och våga ta bort personens kommentarer. Ingen gynnas av att ni diskuterar och diskuterar…

Tip Sociala Medier våga ta bort trollen

Läs mer "Tips 11 Sociala Medier 2014: våga ta bort trollen!"