Webb- och kundprojekt

Vi är breda inom webbproduktion

Våra olika webb- och kundprojekt inom produktion för marknad, webb och events hos våra kunder, visar vår styrka och breda kunskaper inom Inhouse produktion.

Vi har bred erfarenhet inom projektledning av nylanseringar av webb, byten av webbplattform, implementering  av nytt CMS, optimering av content för sökmotorerna (text och bild/Photoshop), implementering av Google Analytics (GA) och Webb Master Tools (WMT) och genomför alltid en vass on- och off-page SEO strategi. Vi skriver för webb (webbredaktörer) på tre olika språk och administrerar webben obehindrad. Vi är erfarna CMS-multi Users vilket nedan webbprojekt visar. Vi stortrivs med Photoshop!

Våra webbprojekt för kund

Bostadsrättsförening startsida hemsida

BRF Klarbäret: http://brfklarbaret.se/
Verksamhet: Klarbäret bildades 1992. I föreningen ingår 137 lägenheter av kärnan som utgörs idag av ca 500 lägenheter i nyfunkis och uppfördes i början av 90-talet, men miljöerna spänner över hundra år. Blandningen av bostäder, förskolor, äldreboenden och Tekniska högskolan skapar spännande möten mellan generationer och kulturer.
RProduction4U AB: VI fick i uppdrag av Klarbäret att skapa en helt ny webbplats för föreningen – det var dags för en face-lift. Föreningen har en lokal som bokas online för medlemmarna 24/7. Föreningen önskade att ge information till sina medlemmar på ett mer lätthanterbart och modernt sätt. Viktig information läggs på hemsidan i stället för i föråldrade dokument i pärmar.

Vi producerade följande:

 • Vi presenterade olika webbförslag skapade i WordPress enligt grafisk profil
 • Vi producerade webbplatsen enligt grafisk profil med Theme Sydney
 • Skapade en blogg för Senaste nyheter för enkel publicering på föreningens Facebook-grupp
 • Installerade plugin med bokningsformulär för föreningens lokalhyra
 • Installerade och anpassade plugin Max Mega menu
 • Installerade FAQ-plugin för de mest vanligaste frågor och svar i föreningen
 • Anpassade bilder i Photoshop
 • Skrev texter och fyllde sajten med content
 • Föreningen erbjöds en optimerad hemsida (SEO) men tackade nej då inte behovet fanns

Photoshop och webbproduktion

Webbproduktion webbredaktion seo

Nygren & Lind Resebyrå: https://www.nygrenlind.se/
Verksamhet: Nygren & Lind Resebyrå startades 1993 av Cecilia Nygren Leijonhufvud, som redan då hade lång erfarenhet av reseförsäljning både på affärs- och privatsidan. Inriktningen har sedan starten varit bred med kunder både inom privat- och affärsresor. Nygren & Lind Resebyrå hjälper dig att hitta unika platser och förstklassigt boende oavsett om det är en privat resa eller en affärsresa. Utifrån dina specifika önskemål och budget skapar de rätt resa och upplevelse för dig och ditt sällskap oavsett om det gäller safaris i Afrika eller en annorlunda konferens på ett fort i Indien. Nygren & Lind Resebyrå handplockar platser och hotell som motsvarar deras kunders högt ställda förväntningar.
RProduction4U AB: Vi har i uppdrag att fylla NygrenLind.se nya destinationer på klotet och korrigera redan publicerade med inspirerande texter och bilder. Vi har också i uppdrag att SEO-optimera all innehåll med yoast. Första uppgiften var att ta fram en konsekvent mall för SEO med h2 och h3-taggar i rubriker då detta saknades från tidigare och se till att gammalt content uppdaterades enligt detta. Vi föreslog och efter acceptans, skapade vi nya segment/kategorier med de målgrupper som var viktigast för Nygren & Lind Resebyrå. Vår uppgift är också att övervaka avvikelser i Google Analytics och åtgärda eventuella störningar som till exempel spam av olika slag som filtreras bort på bästa sätt under administration i Google Analytics och åtgärder av 404-varningar. Detta arbetet har gett positiva resultat med ökande, värdefull och korrekt trafik.  Uppdraget pågår löpande.Photoshop och webbproduktion

Webbproduktion av RProduction4U AB

Polynova Nissen AB – www.polynova.se
Verksamhet: 
Som ett av Sveriges ledande företag och med global verksamhet inom plastemballage, har Polynova Nissen AB byggt upp en såväl bred som djup kunskap om branschen och plastemballage. Genom att vara lyhörda för deras kunders behov har de skapat en professionell organisation som hjälper till och ger goda råd vid såväl enstaka inköp som vid större upphandlingar. Detta i kombination med nyfikenhet gör att de gärna fördjupar relationen med deras kunder och skapar nya samarbeten.
RProduction4U AB: Som inhyrd på marknad för Polynova Nissen AB och inhyrd marknad- och webbkonsult för Polynovas USA och Europamarknad, var uppdraget att tillsammans med Brandson utveckla och producera en plattform för alla marknader till mer moderna och användarvänliga hemsidor. Innan projektet hade koncernen 5 olika domainer som enskilda url/hemsidor i CMS ModX. Rita hos RProduction4U AB, projektledare, skapade en webb-grupp med deltagare från alla avdelningar för att tillsammans med de som känner verksamheten bäst, sätta kriterier och krav för webbplattformen. Brandson såg till att bygga plattformen utefter de krav gruppen kom fram till.  Vi testade även online chat ett par månader till Polynovas support men det passade inte deras verksamhet. Vidare såg Rita till att alla plattformer fylldes med content (text & bild) på Svenska som översattes till Engelska och Norska. Finska och Danska presentationssidorna var redan översatta på den gamla siten. All produktinformation hämtades från Visma. Rita såg också till att SEO var anpassad och implementerad efter krav, nyckelord och företagets verksamhet. Projektplattform: Google Drive.

Tillsammans med Brandson producerades och utvecklades:

 • 5 nya plattformer för de olika marknaderna i WordPress
 • Installerade WPLM för 5 olika språk
 • Anpassad enligt grafisk profil
 • Alla bilder anpassade i Photoshop
 • Installerade WooCommerce för framtiden
 • Optimerades med Yoast/SEO med landningssidor för nyckelord

Photoshop och webbproduktion

Webbprojekt RProduction4U AB

GeoMind KB – www.geomind.se
Verksamhet: GeoMind samlar medarbetare med högsta kompetens inom jordmekanik och geokonstruktioner. GeoMind erbjuder sina tjänster till dig som söker en konsult med stor geoteknisk kompetens och branschkunskap. De arbetar även med projekterings- och produktionsstöd, geonkonstruktioner och geoteknik, fält- och laboratorieundersökningar och bistår sina kunder med  professionell sakkunnighet inom tvistelösningar.
RProduction4U AB: Anlitat som konsult för att utveckla och bygga en ny webbplattform med responsiv design samt att anlita en fotograf för miljöbilder och porträtt av personalen. GeoMind önskade en make-over och uppdatering av deras gamla hemsida till en mycket mer modern och säljande kanal och enligt deras grafiska profil.

Vi producerade följande:

 • Uppstart WordPress
 • Anpassade tema Sydney enligt grafisk profil
 • Använde Photoshop för anpassning av bilder
 • Fokuserade på medarbetarnas presentation
 • Tog hem google-fonts enligt grafisk profil
 • Installerade PolyLang för två-språkig site – Svenska och Engelska
 • Lanserades med omdirigering 19/5-2017 www.geomind.se
 • Kunden har fått erbjudande att optimera siten
 • Kunden har även fått utbildning för att hantera hemsidan själva.

Photoshop och webbproduktion

 

Produktionsbyrå Marknad och Webb

THETA Engineering AB – www.thetaengineering.se/
Verksamhet: THETA Engineering AB startades 2015 och är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom Bygg- och Anläggningsteknik med teknisk projektledning i stora infrastrukturprojekt. Företaget har en gedigen erfarenhet inom området och har samlat branschens mest erfarna och kompetenta medarbetare under ett tak.
RProduction4U AB: Anlitat som konsult för uppstart av marknadsföring, trycksaker, logga och en hemsida samt konto på LinkedIn. Vi producerade även THETAs presentation i Powerpoint till deras lansering när vi under festligheter släppte www.thetaengineering.se live på nätet.

Vi producerade följande:

 • Produktion av THETA-loggan i Illustrator och framtagande av bolagets färger tillsammans med kund
 • Inlämning färgprofil, ändringar och uppföljning av skyltbeställning till företagets kontor
 • Produktion av visitkort
 • Uppköp hosting och emailadresser med implementering av företagens emailkonton
 • Framtagande av WordPress-sajt med modifieringar i CSS samt php (html)
 • Produktion av sajt-karta, bildhantering och copy på text för hemsidan
 • H1-och H3 satt för framtidens SEO av sajten
 • Vi startade Google Analytics-konto och livesatte koden i sajten
 • Lansering – vi släppte webben live den 18/3-2016
 • Note: Vi önskar och har framlagd för kund att få arbeta med SEO samt LinkedIn för att bättre på spridningen av bolagets varumärke på nätet.

Photoshop och webbproduktion

Event och webbproduktion för kund

IPNETT AB
Verksamhet: IPnett är ett nordiskt IT sällskap som levererar tjänster och lösningar inom nätverk och kommunikation. Deras  mål er att ge deras kunder framtidssäkra IT lösningar som bidrag till ökad konkurrenskraft och tillväxt.
RProduction4U AB: Anlitat som interim konsult för uppstart av marknadsföring, webb och events. Tilläggsprojekt Webbmigrering för IPnett Nordic med ansvar för flytt och SEO (yoast) av engelsk content,  löpande produktion och publicering på webb.

Vi producerade följande:

 • Tilläggsprojekt Webbmigrering för IPnett Nordic med ansvar för flytt och SEO (yoast) av engelsk content,  löpande produktion och publicering på webb.
 • Support och strategi för webbens front- och back end
 • Text och bildproduktion i Photoshop för webb och nyhetsbrev i Apsis.
 • Annonsproduktion profilerad för dagspress i Indesign.
 • Produktion av profil för Cloud-portal enligt IPnetts  design- & färgguide.
 • Vi producerade banners, copy och content för DDoS-digitala kampanjer för epost och webb.
 • Vi producerade eventmaterial för SUNET-dagarna i Stockholm
 • Vi producerade inbjudan till alla events
 • Nya banners för Sverige och Danmark i nyhetsbrevet.
 • Vi producerade också banners, copy och content för DDoS-digitala kampanjer för epost och webb:

Testverktyg mot DDoS-attacks
med länk till landningssida DDoS-tool against DDoS-attacks.

 • I saknad av bilder producerade vi ny banner profilerad enligt IPnetts design- och färgguide för hemsidan från

DDoS-security attack tool

Till

DDoS_security_tool

Vi tyckte uppdraget var mycket roligt där vi till fullo fick visa vår bredd inom produktion för Webb, Marknad och Events och det är ju extra roligt när också kunden är nöjd:

RProduction4U med Rita Akse Palmgren, har sedan mars 2015 jobbat som interim konsult hos IPnett för den Svenska och Danska organisationen. Rita har jobbat med nyhetsbrev, webb, digital marknadsföring samt koordinator för flertalet events. Rita är professionell, snabb och levererar hög kvalité och har på kort tid blivit uppskattad av anställda och våra samarbetspartners. Jag rekommenderar Rita starkt! Peter Agild, Sales Director IPnett Sweden/Denmark

Photoshop och webbproduktion

Kundprojekt Webb RProduction4U

CEPA ENGINEERING AB
Verksamhet: Projektledning stora infrastrukturprojekt.
Syftet med hemsidan: Referens/online visitkort.
RProduction4U AB: Skapa en webbplats från domain till release. Copy och sökordsoptimera content, titlar, h1, meta och bilder. Bildbehandling Photoshop PS6. Anpassa hemsidan med html i CSS. Hämta hem tillägg som anpassades i tilläggens CSS-filer. Upprätta Google-konto och implementering av Google Analytics Tracking by Google Analyticat.

CMS: WordPress Status: Löpande Projekttid: Fem dagar
Webb: http://www.cepaengineering.se/

Photoshop och webbproduktion

Kundprojekt Webbproduktion

SOLVENT ACCOUNTING AB
Verksamhet: Konsultverksamhet redovisning och bokföring. Syftet med hemsidan: Optimeras för indexering. Söker nya kunder. RProduction4U AB: Skriva om och sökordsoptimera content, titlar, h1, meta och bilder. Bildbehandling Photoshop PS6. Upprätta Google-konto och implementering av Google Analytics Tracking by Google Analyticat.

CMS: Vismas Webbtillägg Status: Löpande Projekttid: 4 dagar
Webb: http://www.solventaccounting.se/

Photoshop och webbproduktion

Kundprojekt Webbprojekt RProduction4U

REMARKABLE DESTINATIONS
Verksamhet: Resebranschen – Representation Service för utländska aktörer i Skandinavien och Finland. Syftet med hemsidan: Önskar en proffsigare webbsida som referens till potentiella nya kunder och önskar bättre indexering på sökmotorerna. RProduction4U AB: Ändra svart bakgrund till vit och vit text till svart. Assisterad av utvecklare på Silver Stripe. Förbättrad svensk och engelsk text samt bilder. Optimeras för indexering på engelska och svenska. All content skrivs om och content, titlar, h1, meta och bilder sökordsoptimeras. Bildbehandling Photoshop PS6. Upprätta Google-konto och implementering av Google Analytics Tracking by Google Analyticat. Text och bild till nyhetsbrev – svenska och engelska. Copy på pressrelease engelska och svenska.

CMS: Silver Stripe Status: Löpande Projekttid: 6 dagar
Webb: http://www.remarkabledestinations.se/

Photoshop och webbproduktion

Kundprojekt Webbprojekt RProduction4U

INSIGLA AB
Verksamhet: Försäljning och leverantör av blyfria mätarplomber. Syftet med hemsidan:  Används som referens för eventuella nya kunder i framtiden. RProduction4U AB: Önskar uppdatera och förbättra content. Köpare kontaktar bolaget direkt – ej genom hemsidan. Uppdatera text och bild. Optimerad titlar, h1, meta. Bildbehandling Photoshop PS6.

CMS:
 Kodad Status: Klart Projekttid: Två dagar
Webb: http://www.insigla.se/

Photoshop och webbproduktion